Изречене дисциплинске мјере због вршњачког насиља у Невесињу

Шест ђака прелази у другу школу: Дисциплинске мјере због вршњачког насиља у Невесињу

Због почињеног вршњачког насиља у ОШ „Ристо Пророковић“ из Невесиња, шест ученика седмог разреда биће премјештено у подручно одјељење школе, док је за три ученика изречен укор директора, односно укор одјељенског вијећа и старјешине.
Ученицима је у складу са изреченим васпитно-дисциплинским мјерама смањена оцјена из владања. Ово су резултати проведених дисциплинских поступака за девет ученика седмог разреда основне школе из Невесиња, са којима је упознато и Министарство просвјете и културе Републике Српске.

– Напомињемо да је по налогу Министарства у школи инспекцијски наџор извршила Републичка просвјетна инспекција, док су стручно-педагошки наџор извршили инспектори-просвјетни савјетници из Републичког педагошког завода који су препоручили одређене мјере са циљем превенције, спречавања, откривања и сузбијања насиља међу дјецом и младима – кажу из МПК.

Школи је препоручено да педагошко-психолошка служба изради индивидуални план подршке за све ученике, учеснике у насиљу, као и предавања и радионице на тему вршњачког насиља на часовима одјељенске заједнице. Препоручено је и да одјељенске старјешине упознају све ученике са поступањем у случају вршњачког насиља, као и да се одрже родитељски састанци и сједница Савјета родитеља на којима ће се предочити све активности које се чине на отклањању нарушавања угледа школе, а у циљу већег повјерења свих према школи.

– Задатак васпитно-образовних установа је да у сарадњи са родитељима и ученицима континуирано раде на стварању климе нулте толеранције на насиље. Министарство је затражило од свих школа да интензивирају активности на промоцији ненасилне комуникације, сарадње, међусобне толеранције и уважавања, уз обавезно укључивање ученика и њихових родитеља. Полазећи од чињенице да је превенција, спречавање, откривање и сузбијање насиља међу дјецом и младима од општег друштвеног интереса, напомињемо да је од изузетне важности поступање и ђеловање васпитно-образовних институција у свим случајевима вршњачког насиља. Основни циљ свима треба да буде унапређење друштвене бриге за дијете и његову заштиту, те обезбјеђивање потребне помоћи у свим ситуацијама када је дијете изложено неком од облика вршњачког насиља, на начин да се осигура адекватна, благовремена и континуирана реакција школе као васпитно-образовне установе – сматра министар просвјете и културе Наталија Тривић.

Она је нагласила да Министарство неће толерисати заташкавање, нити било који други начин нереаговања и непоступања у складу са Протоколом о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима у васпитно-образовном систему Републике Српске.

Извор: Српска инфо


ТВОЈЕ МИШЉЕЊЕ!?

НОВО