Ко су били посланици славне Велике народне скупштине српског народа у Црној Гори 1918. године.

У наставку објављујемо имена , презимена и занимања учесника Велике народне скупштине српског народа у Црној Гори

podgorička skupština zelenaši i bjelaši
„Велика народна скупштина српског народа у Црној Гори“

Дана, 26. новембра 1918, прије 103 године Велика народна скупштина српског народа у Црној Гори, познатија као Подгоричка скупштина, изгласала је историјску и славну одлуку о уједињење Црне Горе и Србије.

Одлуку о уједињењу изгласало је 160 посланика Подгоричке скупштине, а тај документ је предвиђао да се Црна Гора уједини са Србијом у једну државу под династијом Карађорђевић.

Према одлуци Подгоричке скупштине, црногорски суверен краљ Никола, који је раније побјегао из земље, збачен је са престола.

Одлука Подгоричке скупштине од 26. новембра о уједињењу Црне Горе са Србијом била је увод у проглашење заједничке државе Срба, Хрвата и Словенаца 1. децембра у Београду.

Подгоричка Скупштина је засиједала од 24. до 29. новембра, а најважнија сједница одржана је 26. новембра када је донијета историјска одлука о уједињењу Краљевине Црне Горе и Краљевине Србије, као и одлука о детронизацији династије Петровића.

Међународна посматрачка комисија, састављена од више чланова из различитих држава, саопштила је да су одлуке Подгоричке скупштине одражавале већинску вољу становништва тадашње Црне Горе.

У наставку објављујемо имена , презимена и занимања учесника Велике народне скупштине српског народа у Црној Гори

Саво Церовић члан великог суда
Душан Матановић адвокат
Крсто Раичковић апс, правник
Јован Станковић учитељ
Гаврило Дожић митрополит црногорско-приморски
Јован Ћетковић учитељ
Спасоје Пилетић нач. мин. ун. дјела
Михаило Божовић свршени правник
Вуко Пулевић свршени филозоф
Филип Павићевић учитељ
Петар Поповић секр. обл. суда
Арсо Петровић секр. обл. суда
Стеван Гошовић матурант
Мираш Радоњић писар обл. суда
Димитрије Грујић учитељ
Никола Симовић свештеник
Радован Бошковић секр. суда
Душан Групковић студент права
Марко Савићевић чиновник
Станко Радовић марвени љекар
Милош Јовановић апсол. правник
Живко Павићевић апсол. правник
Лазар Дамјановић адвокат
Саво Фатић адвокат
Ново Вучић учитељ
Ника Ујкић тежак
Милан Ненезић управник банке
Спасоје Радуловић бивши народни посланик
Василије Дракић учитељ
Филип Мајић свештеник
Ристо Вујачић адвокат
Зарије Вуковић предсједник суда у пензији
Јанко Спасојевић бивши министар
Велимир Јојић филозоф
Љубо Бакић бивши министар
Саво Спасојевић секретар мин. спољ. послова
Радоје Николић геометар
Новица Поповић учитељ
Љубо Вуксановић адвокат
Божидар Томовић студент права
Јагош Вешовић професор
Саво Пауновић племенски капетан у пензији
Ристо Јојић суплент
Томица Ивановић студент права
Марко Ћулафић тежак
Ново Вугделић чин. Главне контроле
Јаков Зарубица љекар
Серафим Џарић игуман
Саво Вукојичић свештеник
Дервиш Шећер Кадић окружни муфтија
Омер Бег Селановић судија обл. суда
Милан Бајић апсол. правник
Хамди Бег Хасанбеговић посједник
Митар Обрадовић суплент
Алекса Бајић трговац
Махмут Бегмановић судија Општинског суда
Прокопије Шиљак учитељ
Сава Драговић бив. судија
Илија Мандић плем. капетан у пензији
Јово Лазаревић трговац
Милош Радовић учитељ
Милан Терић сврш. ђак тргов. академије
Павле Жижић учитељ
Новица Шћепановић апсол. студент филозофије
Благоје Селић општ. судија
Никола Булатовић учитељ
Мишо Драшковић земљорадник
Марко Ракочевић апсол. студент филозофије
Мирко Вујисић свештеник
Богдан Бојовић секретар првост. суда
Томо Полексић матурант
Станко Обрадовић свештеник
Љубо Церовић писар. обл. суда
Радован Томић учитељ
Радуле Јауковић секретар вел. суда
Марко Даковић адвокат
Косто Пејовић адвокат. приправ.
Иво Вукотић адвокат. приправ.
Гавро Комненић пошт. чин.
Никола Ковачевић учитељ
Иво Копривица свештеник
Миљко Булајић учитељ
Косто Љешевић свештеник
Новак Ковачевић судија
Мирко Симовић настојник граћ.
Милош Брајовић учотељ
Глиша Лаловић банкар. чинов.
Стеван Николић студент
Вукан Ђуровић сврш. правник.
Љубо Павић посједник
Јово Бајовић предсједник општине
Крсто Станишић земљоделац
Милан Вукотић чиновник
Грујица Ускоковић земљорадник
Данило Радоичић чиновник
Миро Гломазић учитељ
Мирчета Головић свештеник
Јово Радовић свештеник
Митар Вишњић земљоделац
Илија Гвозденовић учитељ
Никола Клисић учитељ
Михаило Ивановић судија
Душан Поповић студент права
Блажо Лекић свршени правник
Петар Лукић чиновник
Митар Иличконић трговац
Петар Хајдуковић свештеник
Васо Новаковић студент права
Сава Дивановић банкар. чинов.
Суљо Петовић земљорадник
Урош Марић апотекар
Јован Хајдуковић чиновник
Љубо Гломазић адвокат
Нешко Радовић љекар
Видо Милошевић земљорадник
Марко Матановић инжењер
Алекса Мартиновић консул
Перо Врбица шеф. држ. рачуноводства
Војвода Стево Вукотић бив. обласни управитељ
Лука Вукотић адвокат. приправ.
Блажо Беговић учитељ
Живко Драговић држ. савјетник
Петар Мијановић свештеник
Крсто Радуловић свештеник
Митар Вукчевић држ. правобранилац
Милутин Лопичић љекар
Стево Јовићевић банк. чиновник
Јован Дапчевић ђакон
Никола Марковић учитељ
Васо Ђурановић учитељ
Марко Кнежевић суплент
Перо Калуђеровић учитељ
Милосав Раичевић бивши министар
Богдан Обрадовић учитељ
Тома Јоксимовић учитељ
Пркопије Вековић прото-синђел
Љубомир Поповић инжињер
Нико Цемовић судија
Александар Бојовић учитељ
Кирило Балшић свештеник
Никола Мићовић студент права
Андро Станић трговац
Радосав Јоксимовић писар капетаније у пенз.
Милић Поповић срески капетан у пенз.
Вукајло Девић учитељ
Милан Поповић учитељ
Мило Делевић судија
Милош Поповић учитељ
Александар Поповић предсједник оптштине
Назим Бег Махмутовић велепосједник
Михаило Димитријевић трговац
Љубомир Кујунчић трговац
Муса Сеидула трговац
Миливоје Милетић свештеник
Камбер Дема земљорадник
Величко Лазаревић земљорадник
Дашко Хреза свештеник
Никола Јовићевић свештеник
Јевто Поповић предс. окр. суда
Крсто Јаблан судија
Мехмет Зећирага велепосједник
Мустафа Јајага земљорадник
Накнадно су изабрани адвокат Секула Дрљевић и државни савјетник Мило Дожић.


ТВОЈЕ МИШЉЕЊЕ!?

НОВО