Братић Светог Саву враћа у которску Гимназију

ДАН
ДАН

Министарство просвјете поништило незакониту одлуку инспекције

Из Министарства просвјете, науке, културе и спорта, на чијем је челу Весна Братић, „Дану“ је саопштено да су поништили рјешење Просвјетне инспекције да се из Гимназији у Котору уклони слика Светог Саве, која се налази у кабинету за црногорски, српски, босански и хрватски језик.

Просвjетна инспекциjа је 16. октобра наложила вршиоцу дужности директора которске Гимназиjе Славици Ступић да у року од седам дана уклони ту слику из кабинета за матерњи језик.

Према рjешењу од 14. октобра, директорки школе jе наложено и да у законском року писаним путем обавиjести просвjетну инспекторку о томе да ли jе наређена мjера извршена.

image

– Поништава се рјешење Просвјетне инспекције. По оцјени другостепеног органа, на шта жалилац основано указује, првостепени орган је повриједио правила поступка из чл. 22 ст. 6 Закона о управном поступку, из разлога што у диспозитиву рјешења, а посебно у у његовом образложењу, није прецизно указао и дефинисао на који начин слика. тј. копија лика Растка Немањића, која се, по наводима у жалби, поред урамљених слика књижевника и просвјетитеља налази у учионици за ЦСБХ језик и књижевност, представља чин религијског дјеловања и повреду права на образовање. По наводима в.д. директорице, то представља саставни дио едукативног материјала за извођење наставе. Стога није јасно образложење из рјешења да ли је питању слика, или је пак икона – пише у одлуци министарства.Проучавају га као дио средњовјековне књижевности

Ступић jе обjаснила да се на часовима матерњег језика у првом разреду гимназиjе, као и на свим смjеровима средњошколског образовања, обрађуjе житиjа као главна књижевна врста у оквиру средњовjековне књижевности, а као дио изборног програма чита се одломак из „Житиjа Св. Симеона“ коjе jе написао Сава Немањић.

– Сава Немањић се осим тога мора поменути и у диjелу приче о историjи књижевног jезика, без коjе се не може доћи до просвјетитељства, до Доситеjа Обрадовића и Вука Караџића. Ако jе слика првог просвјетитеља на овим просторима и оснивача броjних школа, по коме су школе и славиле своjу славу, религиjско дjеловање, да ли директорице коjе у школу долазе у хиџабу, одjећи коjу им вjера прописуjе, религиjски дjелују или је то нешто друго? Немам ништа против вjерских слобода, напротив, али у том контексту, молићу, даље руке од Светог Саве – поручила је раније Ступић

Просвjетна инспекциjа недавно jе по приjави родитеља контролисала которску Гимназиjу и затражила од управе школе да у року од три дана уклони слику Светог Саве из кабинета, позиваjући се на члан 5 Општег закона о образовању и васпитању, коjим jе прецизирано да jе образовање и васпитање свjетовног карактера.

У поништеном рјешењу се наводи да је чланом 5 Закона о образовању и васпитању прописано да су образовање и васпитање у jавноj установи и у установи коjоj jе додиjељена концесиjа за извођење jавно важећег образовног свjетовног карактера.

– Ставом 2 истог члана прописано jе да тим установама ниjе дозвољено религиjско дjеловање. Чланом 83 прописано jе да се директор jавне установе може разриjешити ако дозволи политичко организовање и дjеловање или религиjско дjеловање у установи jавног образовања – пише у записнику.

Ступић је недавно казала да jе изненађена рjешењем и наредбом Просвjетне инспекциjе и поручила да се њен став ниjе промиjенио и да, као што jе и раниjе рекла, слику Светог Саве неће помjерити ни за милиметар, већ ће уложити жалбу надлежном министарству. Она је истакла да резултат испитног поступка не одсликава реално стање и да члан 5 Општег закона о образовању и васпитању ниjе повриjеђен.

– Не ради се о религиjском дjеловању, већ о урамљеном постеру, тj. копиjи приказа лика Растка Немањића, односно монашки Саве Немањића, коjи се поред многих других урамљених слика књижевника и просвјетитеља налази у учионицама за ЦСБХ jезик и књижевност, потпуно у контексту као саставни дио едукативног материjала везаног за извођење jавно важећег обавезног и изборног диjела образовног програма за тај предмет – саопштила је Ступић.

Дан.цо.ме


ТВОЈЕ МИШЉЕЊЕ!?

НОВО