Када ово прочитате схватићете да од помоћи нема ништа?!


Отворен је јавни позив за подношење захтјева за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије, млађим од 60 година.

Када ово прочитате схватићете да од помоћи нема ништа?!


УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

1) Да има пријављено пребивалиште на територији Републике Српске;

2) Да му је рјешењем надлежног органа утврђен статус борца од прве до пете категорије;

3) Да је млађи од 60 година;

4) Да укупна примања подносиоца захтјева не прелазе износ већи од 207,00 КМ или да укупна примања подносиоца захтјева и чланова његове уже породице (отац,мајка, супруга и ђеца), са којима живи у заједничком домаћинству, не прелазе износ већи од 520,00 КМ, искључујући примања из социјалне и ђечије заштите;

5) Да подносилац захтјева и чланови његове уже породице са којима живи у заједничком домаћинству нису власници више од једне стамбене јединице, условне за становање;

6) Да подносилац захтјева и чланови његове уже породице, са којима живи у заједничком домаћинству, нису власници пословног простора из којег се могу остварити приходи продајом или издавањем у закуп;

7) Да подносилац захтјева и чланови његове уже породице, са којима живи у заједничком домаћинству, нису власници пољопривредног земљишта и/или шуме, чија површина прелази пет хектара;

8) Да подносилац захтјева и чланови његове уже породице, са којима живи у заједничком домаћинству, нису власници једног или више моторних возила укупне каталошке вриједности преко 6. 000,00 КМ;

9) Да подносилац захтјева није обухваћен Програмом запошљавања и самозапошљавања, предвиђен Акционим планом запошљавања Републике Српске у 2021. години, као и да није користио новчана средства за самозапошљавање кроз програм „Заједно до посла“.

Крајњи рок за подношење захтјева је 05. мај 2021. године.

Влада Републике Српске ће, у зависности од броја лица која се налазе на коначној листи и износа расположивих средстава у буџету Републике Српске, својом одлуком утврдити висину и начин исплате новчане помоћи, на основу које ће првостепени органи донијети рјешења о одобравању новчане помоћи.

(Бука)


ТВОЈЕ МИШЉЕЊЕ!?

НОВО