Стеван Салатић био је сигуран да су његова диплома и просјек оцјена довољни за пријем у звање асистента на Филозофском факултету Универзитета Источно Сарајево, али…

Џаба ти диплома и београдског факултета ако ниси члан СНСД-а
На недавно завршеном конкурсу за пријем асистента на катедри за политикологију и новинарство Филозофског факултета Универзитета Источно Сарајево прошао је кандидат који је и по мишљењу Комисије било слабији кандидат. Најбољи кандидат није добио мјесто аситента јер му је речено да је преквалификован за тај посао.


Џаба ти диплома и београдског факултета ако ниси члан СНСД-а
Стеван Салатић био је сигуран да су његова диплома и просјек оцјена са Факултета политичких наука у Бањалуци, мастер са београдског Универзитета и уписане докторске студије такође на том Универзитету, уз научне радове довољни да задовољи услове за пријем у звање асистента на Филозофском факултету Универзитета Источно Сарајево.

Међутим комисија је имала другачије мишљење.

„Комисија је направила извјештај у којем за асистента предлаже особу која нема апсолутно никакво научно искуство, нема објављен ни један научни рад и нема учешће на научним конференцијама. Са друге стране ја сам приложио шест научних радова, шест научних конференција на којима сам такође објавио научне радове као и доказе о учешћу на научно-истраживачким пријектима“, каже Салатић у изјави БН ТВ и додаје да све то комисији није било довољно да га предложи као најбоље рангираног кандидата.

Невјероватна је и чињеница да је Комисија и након интервјуа јасно истакла да је Салатић показао најбоље знање и да се јасно види његово научно искуство. Образложење због чега он није изабран за асистента већ кандидат који је, између осталог, тек уписао мастер студије, за шта је, како тврди Салатић, доставио доказ тек након завршеног конкурса је више него скалндалозно.

„Написали су да нисам предложен за посао асистента јер сам преквалификован. То је заиста несхватљиво и коси се са свим законима и са Уставом ове земље“,истиче Салатић.

Салатић тврди да се на овом примјеру јасно потврђује порука Милорада Додика од прије неколико година да није важно да ли сте најбољи ако нисте у систему власти.

Објашњење смо потражили и од декана Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву професора Драге Мастиловића који је у писаном саопштењу истакао да је избор наставника и сарадника искључива надлежност трочлане комије коју именије Наставно-научно вијеће.

У саопштењу се даље наводи:

,,Ни декан, а ни Наставно-научно вијеће немају овлаштења да се на било који начин мијешају у рад комисије која проводи конкурсну процедуру и пише извјештај о пријављеним кандидатима, те предлаже кандидата за кога сматрају да је најбољи.

У конкретном случају, колико ми је познато, комисија је предложила да се прими кандидат који је био студент генерације нашег факултета.

Дакле, Наставно-научно вијеће не бира кандидата већ усваја или не усваја извјештај комисије и то по претходно прибављеном мишљењу Катедре о самом извјештају, а затим свој приједлог одлуке доставља Сенату Универзитета који доноси коначну одлуку. Наставно-научно вијеће је колективни орган одлучивања, у коме се одлуке доносе већином гласова, а сваки члан има пуну слободу да се изјасни за или против предложеног извјештаја.

У конкретном случају, већина чланова Наставно-научног вијећа је гласала на начин да усваја извјештај комисије, а тај приједлог одлуке упућен је Сенату на одлучивање“.

Стеван Салатић већ је уложио жалбу Комисији и научно-наставном вијећу Филозофског факултета Универзитета Источно Сарајево. Најављује и пријаву Просветној инспекцији, жалбу Сенату Универзитета али и покретање поступка пред надлежним судом.

БН ТВ


ТВОЈЕ МИШЉЕЊЕ!?

НОВО