ХЕРЦЕГОВИНА


Свету свеци крстили
вијекови брстили
из вријеска медила
животок одредила
Херцеговина.

Кречњаком млијечила
љекобиљем лијечила
небесима пењала
васкрсла кад стењала
Херцеговина.

Дуваништем њивила
винила и шљивила
водом оскудијевала
надимке надијевала
Херцеговина.

Скромношћу богатила
поносна злопатила
злима одолијевала
трпњом преболијевала
Херцеговина.

Пјесме стихотворила
путника одморила
бостаном вријежила
ватрила и снијежила
Херцеговина.

Вјечно прорјеђивала
сложна побјеђивала
планету населила
себе не раселила
Херцеговина.

Дјеца јој се враћала
животом је плаћала
с краја на крај свијета
нигдје љепшег цвијета.

Жељко Сулавер
Едмонтон, Канада


ТВОЈЕ МИШЉЕЊЕ!?

НОВО