viagra levitra ou cialis effet secondaire cialis 20 mg viagra vs levitra ou acheter cialis en toute confiance levitra cialis viagra
Влада Српске тражи новчану помоћ од грађана, погледајте детаље

Министарство финансија Републике Српске је отворило рачуне Фонда солидарности за посебне намјене за санирање посљедица вируса корона.

Сва физичка и правна лица, која су у прилици да помогну Републици Српској да се избори са посљедицама вируса корона, своје уплате могу извршити на један од сљедећих рачуна (РПН- Фонд солидарности):

НЛБ банка а.д. Бања Лука: 562-099-81260706-37 (КМ)

Наша банка а.д. Бања Лука: 554-004-00000439-72 (КМ)

Уникредит банка а.д. Бања Лука: 551-790-22207349-49 (КМ)

Комерцијална банка а.д. Бања Лука: 571-010-00002383-93 (КМ)

Нова банка а.д. Бања Лука: 555-090-00137261-52 (КМ)

Такође, за уплате је отворен и девизни рачун:

Нова банка а.д. Бања Лука БА395551101000275797 (ЕУР)

Упутство:

Приликом уплате средстава на наведене рачуне у КМ валути обавезно је попуњавање поља јавних прихода, на сљедећи начин:

Број пореског обвезника: Јединствено идентификује пореског обвезника који врши уплату (ЈИБ) или (ЈМБГ);

Врста уплате: 0 – редовна уплата;

Врста прихода: зависно од врсте средстава;

Порески период од: Почетак пореског периода;

Порески период до: Завршетак пореског периода;

Општина: Порески обвезник попуњава шифру општине према шифарнику општина, приликом уплате пореза, доприноса и других јавних прихода;

Буџетска организација: 0406001 – Фонд солидарности за обнову Републике Српске;

Код уплате средстава Фонду у пољу јавних прихода за врсту прихода уноси се одговарајућа шифра:

731211 – Текући грантови од правних лица у земљи;

731212 – Текући грантови од физичких лица у земљи;

731219 – Остали текући грантови из земље;

731221 – Капитални грантови од правних лица у земљи;

731222 – Капитални грантови од физичких лица у земљи;

731229 – Остали капитални грантови из земље;

787211 – Трансфери од ентитета;

787311 – Трансфери од јединица локалне самоуправе;

787411 – Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања;

787911 – Трансфери од осталих јединица власти;

788111 – Трансфери унутар исте јединице власти

(Агенције)


ТВОЈЕ МИШЉЕЊЕ!?

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

НОВО