Влада Српске тражи новчану помоћ од грађана, погледајте детаље

Министарство финансија Републике Српске је отворило рачуне Фонда солидарности за посебне намјене за санирање посљедица вируса корона.

Сва физичка и правна лица, која су у прилици да помогну Републици Српској да се избори са посљедицама вируса корона, своје уплате могу извршити на један од сљедећих рачуна (РПН- Фонд солидарности):

НЛБ банка а.д. Бања Лука: 562-099-81260706-37 (КМ)

Наша банка а.д. Бања Лука: 554-004-00000439-72 (КМ)

Уникредит банка а.д. Бања Лука: 551-790-22207349-49 (КМ)

Комерцијална банка а.д. Бања Лука: 571-010-00002383-93 (КМ)

Нова банка а.д. Бања Лука: 555-090-00137261-52 (КМ)

Такође, за уплате је отворен и девизни рачун:

Нова банка а.д. Бања Лука БА395551101000275797 (ЕУР)

Упутство:

Приликом уплате средстава на наведене рачуне у КМ валути обавезно је попуњавање поља јавних прихода, на сљедећи начин:

Број пореског обвезника: Јединствено идентификује пореског обвезника који врши уплату (ЈИБ) или (ЈМБГ);

Врста уплате: 0 – редовна уплата;

Врста прихода: зависно од врсте средстава;

Порески период од: Почетак пореског периода;

Порески период до: Завршетак пореског периода;

Општина: Порески обвезник попуњава шифру општине према шифарнику општина, приликом уплате пореза, доприноса и других јавних прихода;

Буџетска организација: 0406001 – Фонд солидарности за обнову Републике Српске;

Код уплате средстава Фонду у пољу јавних прихода за врсту прихода уноси се одговарајућа шифра:

731211 – Текући грантови од правних лица у земљи;

731212 – Текући грантови од физичких лица у земљи;

731219 – Остали текући грантови из земље;

731221 – Капитални грантови од правних лица у земљи;

731222 – Капитални грантови од физичких лица у земљи;

731229 – Остали капитални грантови из земље;

787211 – Трансфери од ентитета;

787311 – Трансфери од јединица локалне самоуправе;

787411 – Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања;

787911 – Трансфери од осталих јединица власти;

788111 – Трансфери унутар исте јединице власти

(Агенције)


ТВОЈЕ МИШЉЕЊЕ!?

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

НОВО